צרו קשר לייעוץ חינם

  אדם שנקבעו לו אחוזי נכות רפואית בשיעור של 100%, או בשיעור של 90% ויותר לפי חישוב מיוחד שנעשה לפי שיטת שקלול, עשוי להיות זכאי לפטור ממס הכנסה עד לתקרת ההכנסה שנקבעת כל שנה. 

  האדם יהיה זכאי לפטור אם נקבעה לו הנכות לתקופה של לפחות 185 יום.

  במקרה שנקבעה לאדם נכות לתקופה שבין 185 ל-364 יום, אז הפטור יחושב לגבי חלק מהכנסותיו באותה שנת מס בהתאם ליחס שבין מספר הימים בשנת המס שלגביהם נקבעה הנכות, לבין ימי השנה- 365 יום. אם תקופת הנכות שנקבעה לו נמשכת גם כן לתוך שנת המס שאחריה, אז סכום הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על סכום התקרה שנקבעה לפי חוק לגבי שנת המס הראשונה.

  אדם שנקבע כי זכאותו לפטור החלה בשנים הקדומות לשנת המס הנוכחית, יוכל לקבל החזרי מס רטרואקטיבית עד 6 שנים מיום הגשת הבקשה.

  לפטור זכאים גם כן עיוורים, ולקויי ראייה. 

  החישוב לקביעת הפטור לוקח בחשבון גם את אחוזי הנכות שנקבעו בשל ליקויים מנופים, בשונה מחישוב אחוזי הנכות הכללית, שבהם ליקויים אלה אינם מחושבים.

  זכאות פטור רטרואקטיבית ממס עקב נכות

  כאשר נקבע לאדם מצב שמזכה אותו לקבלת פטור ממס הכנסה, הוא  זכאי לפטור חלקי או מלא מתשלום המס בעתיד, ובנוסף לכן, הוא גם יכול לקבל החזרי מס רטרואקטיבית לתקופה של עד שש שנים אחורה. זאת אומרת, אם האדם קיבל זכאות פטור רטרואקטיבי ממס עקב נכות הוא יכול לממש החזרי מס על שש שנים האחרונות, החזר שיכול להגיע לסכומים של מאות אלפי שקלי לפעמים.

  הפטור ממס הכנסה נוגע להכנסות עתידיות של האדם מהרגע של קבל הפטור ובהתאם לתקופת שנקבעה לזכאות לפטור ממס. אם אדם למשל, הוכר כבעל נכות רפואית בשיעור של 92% לכל החיים, אז הפטור יהיה תקף לצמיתות.

  עובד שכיר, או אדם שלא הגיש דוחות למס הכנסה, יכול להיות זכאי להחזרי מס לעד שש שנים רטרואקטיבית מהיום שבו נעשתה הבקשה. במקרה של עובד עצמאי, בעלים או מי שהגיש דוחות למס הכנסה, גם יכול להיות זכאי להחזרי מס רטרואקטיבית לעד שלוש שנים מהיום בו הוא הגיש את הבקשה.

  כדי לקבל פטור ממס הכנסה צריך לעבור דרך הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי שתקבע  את אחוזי הנכות, וגם ואת משך התקופה שבה יוכרו אחוזי הנכות. הוועדה גם כן אחראית לקביעת החזרים רטרואקטיביים, ואת משך התשלומים האלה.

  בדרך כלל עובד שכיר יכול לקבל החזרים עד שש שנים אחורה, ועובד עצמאי עד לשלוש שנים אחורה. תקופת הזכאות לקבלת פטור ממס בגין נכות רפואית רטרואקטיבית נקבעת לפי מועדי הנכויות, כלומר החל מהיום שבו נקבעה לחולה דרגת הנכות הרפואית.

  הזכאים לפטור

  כדי לקבל זכאות לפטור יש לעמוד בתנאים הבאים:

  • מי שיש לו הכנסה חייבת במס.
  • מי נקבעה לו דרגת נכות רפואית לכל החיים או לתקופה זמנית של 185 ימים ומעלה.
  • מי שדרגת הנכות שנקבעה לו היא באחד מהשיעורים הבאים: 
  • שיעור של 100% עבור בעיה רפואית אחת.
  • שיעור של לפחות 90% בשל כמה בעיות רפואיות (החישוב של האחוזים נעשה באמצעות שקלול).

  הנכות נקבעה על-פי אחד מהגורמים הבאים: 

  • פטור ממס הכנסה דרך המוסד לביטוח לאומי.
  • ועדות לענייני נכות כללית, נפגעי פעולות איבה, זכויות מתנדבים, נפגעי עבודה, שמוקמות על ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • חוק הנכים תגמולים ושיקום משרד הביטחון.
  • חוק נכי רדיפות נאצים משרד האוצר.
  • חוק פיצוי לנפגעי גזזת (פוליו)  משרד האוצר.

  צרו קשר לייעוץ חינם

   כתיבת תגובה

   האימייל לא יוצג באתר.