הקצבה ומטרתה

קצבת ניידות הינה קצבה הניתנת לאנשים הסובלים מליקויים בשתי הרגליים או באחת מהן. קצבה זו מוענקת להם אחת לחודש על ידי המוסד לביטוח לאומי. ככלל, הקצבה נועדה להקל על התנהלות שגרתית של הסובלים מליקויים, אשר מתקשים בפעולה אשר לרוב תישמע כפשוטה – ניידות ממקום למקום. בעזרת הקצבה הכוללת מספר הטבות אשר יפורטו להלן, פעולת הניידות נעשית פשוטה בהרבה עבור המתקשים בה, ואף מסייעת להם בהשתלבות בקהילה.

הטבות הקצבה

קצבת ניידות כוללת במסגרתה מספר הטבות המוענקות לבעלי המוגבלויות השונות, כאשר כל קצבה ניתנת בהתאם לענייה על קריטריונים מקדימים, כפי שיפורט להלן:

  • קצבה לבעל רכב: מוגבל בניידות המחזיק בבעלות על רכב, מורשה לקבל קצבה עבור ההוצאות הנלוות לתפעול הרכב. היה ושני בעלי זוג מתקשים בניידות וחולקים בבעלות על רכב, עתיד הביטוח הלאומי לשלם לבן הזוג בעל אחוזי הנכות הגבוהים קצבה גבוהה. לעומתו, בן הזוג השני צפוי לקבל קצבה בשווי של 35 אחוזים מהקצבה שהיה אמור לקבל באם היה בבעלותו רכב נוסף.
  • קצבה לחסר רכב: אדם בעל מוגבלות בניידות אשר לא מחזיק בבעלות על רכב, עתיד לקבל קצבה כאשר אחוזי הנכות שבבעלותו (בתחום הניידות בלבד) עולים על 80 אחוזים, לא מוענקת לו קצבת זקנה או קצבת נכות כללית והוא עובד לפרנסתו.
  • תו חניית נכה: תו חניית נכה מתיר לבעלי מוגבלוית לחנות באזורים המיועדים לנכים בלבד. חניה זו תימצא לרוב בסמוך למרכזי קניות בילוי וכדומה, והיא עשויה להקל על בעלי המוגבלויות את ההליכה הארוכה והמתישה למקומות אלו.
  • הלוואה: בנוסף לקצבה המוענקת לו על ידי ביטוח לאומי, אדם בעל מוגבלות בניידות עשוי ליהנות מקבלת הלוואה בעת רכישת רכב. שווי ההלוואה יקבע בהתאם לגובה אחוזי הנכות שבבעלות הרוכש.

רשימת הליקויים:

להלן מוצגת רשימת המוגבלויות בניידות, העשויות להעניק לאדם הסובל מאחת מהן את קצבת הניידות ומספר הטבות נוספות.

– שתוקים

– קטיעות

– מומים מולדים

– קומה נמוכה

– קיצור גפה

– אי ספיקת היקפים בעורקי הרגליים

– מפרקים מדומים

– קשיונות

– נקעים מולדים