קצבת ניידות מביטוח לאומי

מדובר בקצבה חודשית, אשר משולמת למוגבל בניידות שעונה לתנאי הזכאות על פי ביטוח לאומי. הקצבה מיועדת לזכאים אשר ברשותם רכב או שאין ברשותם רכב. כמו כן, ניתן לקבל תוספת לקצבה במידה והמרחק בין הבית למקום העבודה הינו 40 ק"מ ומעלה.

המשך לקרוא