צרו קשר לייעוץ חינם

  לצד הרווחים, השקעה בשוק ההון עשויה לכלול גם הפסדים. במקרה חלילה של הפסד, חשוב שנדע מה ניתן לעשות עם המס בו אנו מחויבים, לשנה זו ואף לשנה הבאה!

  גביית מס על רווחי הון

  החל משנת 2003, הוחלט לחייב במס על רווחים בבורסה. מס זה חל על משקיעים פרטיים, אשר אינם בעלי מניות מהותיים, ונע בין 15%-25%. המס, תלוי למעשה בסוג הנכס אשר ממנו נוצר הרווח. חשוב לציין כי המס נגבה רק על "אירועי מס", כלומר מימוש ניירות הערך.

  באילו מקרים נגבה מס על רווח "ריאלי" ובאילו על רווח "נומינאלי"?

  על כל רווח המוגדר כרווח הון, יש לשלם מס של 25%. אולם, סכום זה איננו מהווה את המדד היחיד לתשלום מס: מס הכנסה גובה מס רק על הרווח "האמיתי", אשר נוצר בהתאם לעלייתירידת מדד המחירים לצרכן. בלי לבלבל אתכם יותר מדי, נציין רק שבמידה ומדד המחירים לצרכן עלה בתקופת הרווח, הרווח הנומינאלי שלכם ירד, ובהתאם לכך ייגבה המיסוי. ניירות הערך אשר רלוונטיים למיסוי כזה הן רבות, כגון: קרנות נאמנות, מניות, תעודות סל ועוד.

  מס הכנסה גובה תשלום גם עבור אגרות חוב שקליות, אולם הוא גובה רק 15%. מס זה נלקח על כל הרווח, ולא רק על הרווח הנומינאלי המתקבל לאחר ההצמדה למדד. גם המס על ניירות ערך זרים מחושב שונה והוא עומד על שיעור של 25%, אולם לא בקיזוז הצמדה למדד, אלא בקיזוז עליית שער המטבע.

  קיזוז הפסדים ומגן מס.

  לצד כלל אפשרויות הרווח, קיימים לצערנו גם אפשרויות של הפסדים. במקרה כזה, ניתן לקזז את ההפסד מתשלום מס על רווח עתידי. הקיזוז יכול להתבצע על רווח מידי אשר התקבל לצד הפסד מהשקעה אחרת, אולם יתכן וההפסד יהפוך ל"מגן מס".

  מגן מס הינו הגנה מתשלום מס עתידי, המחושב על פי המס שהיה אמור להיות על הסכום אותו הפסדנו. חישוב המגן מס נעשה על בסיס רווחהפסד של שנה מסוימת. אולם ניתן להעביר את מגן המס לשנה הבאה על ידי הגשת דוח למס הכנסה.

  לסיכום עניין זה, חשוב לציין כי קיזוז המס יתקיים בהתאם לתנאים מסוימים, לרבות סוג ניירות הערך והמס אשר מחויב עליהם.

  צרו קשר לייעוץ חינם

   כתיבת תגובה