קבלת תג נכה או לכל הפחות קבלת היתר לחניה נגישה היא צעד חיוני ומשמעותי עבור אנשים המתמודדים עם אתגרי ניידות מכל סיבה שהיא, בין אם זמנית ובין אם קבועה. תג נכה עשוי לשפר את חיי היומיום של אותם אנשים כדי שיוכלו להגיע למקומות עבודה, לימודים ומוסדות תרבות. עם זאת, לרוע המזל, ישנם מקרים שבהם נדחה אותו אדם שביקש לקבל תג נכה. הבנת הסיבות הפוטנציאליות מאחורי דחיות אלו היא חיונית כדי לנסות ולהגיש את הבקשה החוזרת בהצלחה.

צרו קשר לייעוץ חינם

  • תיעוד רפואי לא שלם או לא מדויק: אחת הסיבות הנפוצות ביותר לדחייה היא תיעוד לא שלם או לא מדויק של המצב הרפואי. מתן רשומות רפואיות יסודיות ומדויקות, כולל הערכות מפורטות של מגבלת הניידות מאנשי מקצוע בתחום הבריאות, היא חיונית. כל סתירה או מידע חסר עלולים להוביל לדחיית הבקשה.
  • אי עמידה בקריטריונים לזכאות: תג נכה ואישורים לחניה נגישה ניתנים בדרך כלל על סמך קריטריוני זכאות ספציפיים הקשורים לאתגרי הניידות הספציפיים איתם מתמודדים האנשים. אם מועמד אינו עומד בקריטריונים אלה, בקשתו עלולה להידחות. הזכאות תלויה לרוב בחומרת המצב הרפואי ובמשך הזמן שהוא נמשך. 
  • בקשה שלא הושלמה כראוי: מילוי לא נכון של הבקשה או השמטת פרטים חיוניים עלולים להוביל לדחיה. יש להבטיח שכל המידע הנדרש מסופק בצורה מדויקת ומלאה כדי למנוע אי הבנות או פרשנויות מוטעות. כדי לעשות זאת, יש להתייעץ עם מומחים בתחום, כמו חברת אופקים, אשר יכולה לייעץ ולכוון בתחומים אלו. 
  • היעדר תיעוד רפואי תקף: תיעוד רפואי תקף ועדכני חיוני להצלחת הבקשה ולכך שידונו בה. רשומות רפואיות מיושנות או לא רלוונטיות עלולות לגרום לדחייה. חשוב לספק הערכות רפואיות עדכניות המתארות בבירור את מגבלות הניידות על כל ההיבטים.
  • שימוש לרעה בבקשה: הרשויות הרלבנטיות עלולות לדחות בקשות אשר יש חשש לגביהן בכל הקשור למידע כוזב, כגון הגזמה במצב הרפואי. יתרה מכך, מתן כמות עצומה של תיעוד רפואי או, להיפך, חוסר מספק בראיות רפואיות עלול להוביל לבלבול או ספק לגבי הלגיטימיות של הבקשה.

  צרו קשר לייעוץ חינם

   כתיבת תגובה