צרו קשר לייעוץ חינם

  הכנסות פיננסיות

  הכנסות פיננסיות בידי יחידים חייבות במס החל משנת 2003. למרות זאת, הוענקו הקלות במס לאוכלוסיות מיוחדות, כמו למשל, גמלאים, עולים חדשים, נכים ובעלי הכנסות נמוכות יחסית. מדובר על הכנסות מפיקדון בנק, ניירות ערך, חברה, או מוניטין. המס עומד היום על סך 25%.

  חישוב מס על רווחי הון:

  בישראל ישנם שתי שיטות לחישוב המס על רווחי ההון:

  • חישוב לפי רווח נומינלי : בשיטת חישוב זאת לא מתחשבים באינפלציה, והחישוב מתבצע על ידי בחינת סכום הכסף שהושקע ואת סכום הכסף שנפדה. 
  • חישוב לפי רווח ריאלי: בשיטת חישוב זאת מתחשבים באינפלציה, ומחשבים את הרווח הריאלי בניכוי העלייה במדד המחירים לצרכן

  אפשר במקרים מסוימים לקזז הפסדי הון מרווחי הון, ובזאת להפחית את חבות המס. למשל, אדם שהיו לו שתי מניות שהוא מכר, כשעל אחת מהן הרוויח ועל השנייה הפסיד, רשאי לקזז את ההפסדים מהרווחים, לפי חישוב המס.

  פטור ממס על רווחי הון לנכים

  על-פי פקודת מס-הכנסה, לאזרח שהוא נכה, יש בדרך כלל פטור ממס על רווחי הון לנכה, ועל ניירות ערך בתנאים מסוימים. רווחי הון עונים להגדרה של הכנסה פסיבית, זאת אומרת הכנסה שהיא אינה מיגיעה אישית, ולכן בעלי הרווחים יהיו זכאים לפטור עד תקרה מסוימת שתיקבע כל שנה.

  אם לנכה יש גם הכנסה אקטיבית, זאת אומרת מעבודה, שעולה על סכום הפטור, זכותו לפטור על ההכנסה הפסיבית תאבד. למשל, על הכנסה אקטיבית בסך של 40,000 שקל יישאר פטור על רווחי הון מניירות ערך עד 8,920 שקל. אבל אם הכנסתו האקטיבית עולה ל-70,000 שקל, שהם מעל התקרה של הפטור, האיש לא יקבל פטור על ההכנסה מרווחים (פסיבית). 

  מימוש הפטור:

  לפי חוקי המס מי שמוכר ניירות ערך עליו חובת ניכוי מס במקור אז ניתן לקבל החזרים של מס בשתי דרכים:

  • לבקש מראש בתחילת אותה שנה אישור לקבלת פטור על רווחים ממקורות פיננסים, שמגיעות עד הגובה אשר לו זכאי הנכה אם אין לו הכנסות אחרות. במקרה זה המבקש פטור יתבקש לתת הצהרה ולספק מסמכים שיעידו על הכנסותיו, כדי לחשב את תקרת הפטור.
  • להגיש דו"ח שנתי על ההכנסות של התובע לאותה שנה, ובדו"ח זה לבקש את החזר מס שנוכה ושעליו התובע זכאי לפטור.

  הטבות המס להן זכאי ציבור הנכים על הכנסות פיננסיות:

  סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה נותן הטבות מס לנכה 100% ולעיוור: 

  א. פטור ממס על הכנסות מיגיעה אישית, מעבודה, עד סך של כ – 500 אלפי ש"ח לשנה.

  ב. בעל נכות שהכנסתיו מיגיעה אישית בשנת המס נמוכה מ 60000 ש"ח לשנה, יהיה זכאי לפטור ממס על כלל הכנסותיו (לא כולל הכנסות פיננסיות), עד סך של כ- 60000 ש"ח. בנוסף, על הכנסות ריבית מפיקדון, תוכניות חיסכון, או קופות גמל שמקור הכספים הוא כספי פיצויים על נזקים בריאותיים, אז זכאי הנכה לפטור מס מוגדל, שמגיע לסך של כ- 212000 ₪.

  אם לנכה בן זוג, אז יחולקו ההכנסות הפיננסיות בין בני הזוג. במקרה שבן הזוג אינו זכאי לפטור ממס על הכנסות הפיננסיות החישוב משתנה. מכיוון שחלה חזקת השיתוף על בני זוג. חזקת השיתוף קובעת שחשבון בנק, תוכניות חסכון וכדומה אשר נפתחו בתקופת נישואי בני זוג הם נכסים בבעלות משותפת של בני הזוג- 50% כל אחד. במידה וניתן להוכיח בעלות ספציפית על ההשקעות הפיננסיות, אז החישוב ישתנה בהתאם. 

  חשוב לציין כי באמצעות תכנון מתאים ניתן לעיתים "להמיר" הכנסות פאסיביות ממקורות פיננסים, להכנסות מיגיעה אישית, ובכך ליהנות מפטור גבוהה יותר של עד 50,000 ₪. 

  צרו קשר לייעוץ חינם

   כתיבת תגובה

   האימייל לא יוצג באתר.