צרו קשר לייעוץ חינם

  אנשים חוסכים כסף במהלך חייהם בקופות שונות. קופת גמל, קופת פנסיה, חוסכים את כספם לעת זקנה ולמטרות שונות. בדינמיקה של החיים קורה לפעמים שאדם מסוים צריך את הכסף למטרות שונות טרם הזמן בצורה דחופה למשל, חתונה של הילדים, נסיעה לחול, קניית רכוש, וכל מיני צרכים אחרים. מדינת ישראל לא רוצה ולא מעוניינת שאותו אדם ייקח את כספו טרם הזמן, לכן, המדינה החליטה להטיל קנס אדיר של 35 אחוז מס מכל שקל שנצבר בקופה ונמשך טרם הזמן.

  קנס גדול זה גורם לכך שאנשים לא ימשכו את כספם טרם הזמן מכיוון שמדובר באובדן כספים של יותר משליש שנחסך במאמצים רבים מאד ביזע ובדמעות ועבודה קשה. מטרת המדינה בהטלת המס הדרקוני הזה היא דאגה לאזרחיה לעת זקנה המדינה מנסה להשאיר כסף בידי אזרחיה כדי שהאחרונים יגיעו לעת זקנה לא יהוו נטל על החברה והמדינה לא תצטרך לממן אותם. ישנו פתרון לאפשר להוציא את הכסף שנחסך לפני הזמן מבלי לשלם את המס של 35 אחוז גם כאשר אדם רוצה להוציא את כספו טרם הזמן. מדינת ישראל חוקקה חוק אשר קובע חד משמעית שאם לאחד מבני המשפחה הקרובים של אותו אדם הרוצה למשוך את כספו טרם הזמן יש מחלה או פגימה המזכה אותו ב75 אחוז נכות רפואית יוכל אותו אדם הרוצה למשוך את כספו לבצע משיכה של הכספים טרם הזמן החוקי ללא תשלום מס של 35 אחוז מס הכנסה. הגדרת קרוב משפחה לצורך פעולת המשיכה היא כדלהלן, הוריו של מושך הקופה טרם הזמן, ילדיו של מושך הקופה טרם הזמן, סביו וסבותיו של מושך הקופה טרם הזמן, אשתן של מושך הקופה טרם הזמן. נכדיו של מושך הקופה טרם הזמן. כלומר אם אחד מבין כל הקרובים שצוינו להלן חולה או נפצע ונכותו הרפואית מגיעה ל75 אחוז נכות ומעלה, יהיה רשאי אותו אדם למשוך את כספו טרם הזמן החוקי מבלי לשלם מס של 35 אחוז מס הכנסה. חשוב מאד לציין שנכותו של אותו קרוב נקבעה לאחר שאותו אדם המעוניין למשוך את כספו טרם הזמן ללא מס התחיל לחסוך את השקל הראשון באותה קופה. לדוגמא, משה החל לחסוך כסף בקופת גמל בשנת המס 2002 אביו של משה חלה ונהיה סעודי בשנת המס 2010 ונקבעה לו נכות של 75 אחוז נכות רפואית, משה יוכל למשוך את כספו לפני הזמן ללא צורך בתשלום מס של 35 אחוז. במידה וישנו אדם העונה להגדרת קרוב וטרם נקבעה לו נכות רפואית אנו נוכל להוציא לו נכות רפואית דרך הועדות של מס הכנסה. אחוזי הנכות חייבים להיקבע ולהירשם במחשבי מס הכנסה בחייו של אותו קרוב חולה מכיוון שאם חס ושלום הקרוב ילך לעולמו ואותו אדם טרם משך את כספו לא יוכל למשוך את כספו ללא מס של 35 אחוז מכיוון שהחולה נפטר. במידה ואדם מסוים לא ידע משך את כספו טרם הזמן עקב אילוצים כלכליים ושים 35 אחוז מס עדיין לא מאוחר ישנה אפשרות להגיש דוח בהחזר מס לרשויות המס ולצרף את נכותו של הקרוב המעידה על קביעה של 75 נכות רפואית ומס הכנסה יחזיר את הכסף שנלקח לאותו אדם…

  לידיעתכם אותו אדם קשיש החולה במחלות שונות אשר בעקבותיהם זכאי להכרה של נכות 75 אחוז, יכול להוות בעצם מקלט מס לכל ילדיו ונכדיו וניניו לכל השורשים שלו להוציא את כספם טרם הזמן ללא תשלום מס של 35 אחוז מס. הדרך להוצאת הכספים ללא תשלום מס של 35 אחוז מס היא כדלהלן, הוצאת נכות רפואית עב 75 אחוז נכות רפואית לאחר מכן הגשה למס הכנסה של אותם כספים המיועדים למשיכה טרם הזמן. ברגע שמס הכנסה קובע שהכספים פטורים לצורך משיכה לפני הזמן אנו נשלח בקשה לאותה קופה המנהלת את הכספים והם ישחררו ללקוח את הכסף ללא תשלום מס הכנסה של 35 אחוז. אם אתם מעוניינים לבחון את זכאותכם למשיכת כספים טרם הזמן ללא צורך בתשלום מס הכנסה של 35 אחוז פנו אלינו אנו נבדוק את זכאותכם את הנכות הרפואית של קרוביכם לצורך העניין.

  צרו קשר לייעוץ חינם

   כתיבת תגובה